Giới thiệu

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ du lịch Quang Minh là một cơ sở đào tạo nghề nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường được thành lập năm 2007 theo quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trường có 02 cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Cơ sở 01: Thị trấn Chi Đông - Mê Linh - Hà Nội
Cơ sở 02: Đường Phan Trọng Tuệ - Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA QMCqmc