Giới thiệu

Mục tiêu và định hướng phát triển

Cập nhật: 13/3/2019

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Du lịch Quang Minh luôn đặt ra mục tiêu và định hướng phát triển rất rõ ràng cho hoạt động đào tạo của Trường ngay từ khi được thành lập và đi vào hoạt động.