Giới thiệu

Hỗ trợ việc làm sau khi Tốt nghiệp

Cập nhật: 13/3/2019

Với những mục tiêu và định hướng hoạt động được Nhà trường đặt ra thì vấn đề cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, tạo nhu nhập cao và ổn định cho học sinh, học viên, người lao động rất được chú trọng.
  
Để làm được việc đó, ngoài chất lượng và phương pháp đào tạo, Nhà trường chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trong quá trình đào tạo và sau khi tốt nghiệp cho học sinh, học viên. Học sinh, học viên được bố trí thực tập và giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp, các dự án trong nước, thậm chí là ngoài nước.
 
Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đẩy mạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp để luôn có những chính sách hỗ trợ, điều kiện làm việc tốt nhất cho các bạn học sinh, phù hợp với chương trình, thời gian, thời lượng học tập tại Trường.
 
Với chính sách này, 100% các em học sinh, học viên ra trường được giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
 
Với sự tâm huyết và nỗ lực hết mình vì mục tiêu đào tạo chất lượng cao, QMC cam kết về chất lượng đào tạo để xây dựng cho các em học sinh những phẩm chất cần thiết để bước vào cuộc sống, lập nghiệp và thành công hơn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng được các yêu cầu của công việc và nhà tuyển dụng.